Om UN

UN Arkitekter är det moderna arkitektkontoret där kunskap och erfarenhet kombineras med lyhördhet för våra uppdragsgivares behov.

UN Arkitekter AB grundades 1986 av arkitekt Ulf Nelson. Bolaget startade i liten skala som ett familjeföretag för att under årens lopp växa till en komplett och välmående organisation med 12 anställda, dels arkitekter men även byggnadsingen- jörer, snickare, murare och administrativ personal.

Från pennstreck till färdig produkt

UN Arkitekter ritar, projekterar och projektleder olika typer av fastighets- och ombyggnadsprojekt. Det kan vara råvindar, villor och flerbostadshus. Trots att vi i de flesta fall utför enbart arkitekttjänster håller vi många gånger i projekten från första pennstrecket till färdig produkt, allt ifrån idéskisser till bygglovsansökningar, konstruktions- och relationsritningar samt projektledning och byggnation.

Vi kan erbjuda helhetslösningar

UN Arkitekters erfarenhet, mångfald och breda kompetensbas gör att vi kan erbjuda våra kunder helhetslösningar inom arkitektur- och fastighets- förädling. För att möta våra kunders önskemål har vi egna byggarbetare anställda i UN Arkitekter. Vår personal är erfarna av det mesta inom bygg- och projektledning. I organisationen finns specialkompe- tens främst för villabyggnation och råvindsförädling. Där vår egen organisation inte räcker till har vi väl fungerande samarbeten med kompetenta byggbolag, inrednings- och landskapsarkitekter, byggledare, konstruktörer, el-, och VVS-konsulter.

Skriv ut sidan.

Vindsvåningsspecialister

UN Arkitekter har under årens lopp blivit specialister på att rita om råvindar till vackra drömbostäder, per dagens datum har vi på UN Arkitekter ritat över 400 vindsvåningar. Våra kunder varierar, allt ifrån en privatperson som vill förverkliga sin drömbostad till uppdrag för bostadsrättsföreningars räkning. UN Arkitekter utmärker sig oftast framför andra arkitekter genom att finna de lösningar som ger projektet det lilla extra, både arkitektoniskt och ytmässigt. Under årens lopp har vi på UN Arkitekter genomfört flertalet råvindsprojekt helt i egen regi men även ritat och byggt om äldre befintliga vindsvåningar, innefattande nya lösningar interiört men även exteriört med nya terrasser, takfönster och kupor.

Renovering och nyproduktion

Våra bostadsprojekt sträcker sig från att rita om och totalrenovera befintliga våningar till nyproduktion av exklusiva villor i både Sverige och utlandet. Vi är även stolta över flertalet ovanliga och spännande ombyggnader av exempelvis vattentorn till bostäder. Under årens gång har vi på UN arkitekter även legat bakom offentliga byggnader, kontor, skolor och idrottsanläggningar. I en del fall även stadsplanering. Vi på UN Arkitekter älskar utmaningar, vi ser möjligheterna i alla situationer.

Välkommen till UN Arkitekter!

Ulf Nelson

I huvudet på en Arkitekt

Besök vår blogg: UN-Aktuellt