Affärsområden

UN Arkitekter är framförallt ett arkitektkontor men via delägarskap, projekt- och intressebolag, både äger, förvaltar och förädlar vi fastigheter i alla dess former. Vår verksamhet inryms under följande affärsområden;

UN Vind

Vi på UN Arkitekter är störst i Stockholm på att rita vindsvåningar, per dagens datum över 350 stycken. I vissa fall projekterar och bygger vi även dessa, ibland från råvind till inflyttningsklar vind, ibland endast renovering av en befintlig vindsvåning. Många gånger anlitas vår specialkompetens för byggnation av terrasser, takkupor och takfönster på befintliga vindsvåningar. De allra flesta uppdrag vi åtar oss är dock rena arkitektuppdrag med framtagning av idéskisser, byggnadslovs- och byggnationshandl- ingar. Med vår gedigna erfarenhet och unika kompetens inom vindsbyggnation i kombination med mycket goda relationer med Stockholms stad erbjuder vi bästa möjliga förutsättningar för att erhålla attraktiva byggnadslov, något som värdesätts högt av våra uppdragsgivare.

UN Skärgård

I bolaget Timrarö AB är vi delägare i den vackra skärgårdsön Stora Timrarö. UN Arkitekter förvärvade stamfastigheten redan 1999 och efter en lyckad planprocess styckat vi av ett 60-tal tomter. Under årens lopp har vi sedan ritat och byggt ett 10-tal villor för både permanent- och fritidsboende men även utvecklat öns vägar, vatten och avlopp. I Juni 2010 såldes stora delar av ön till fastighetsbolaget Celon AB. Det nya gemensamma bolaget äger nu ett stort antal sjönära tomter som kommer att säljas och förädlas under en 5-års period med start våren 2011. För mer information, vänligen kontakta oss på UN Arkitekter.

Skriv ut sidan.

UN Bostad

UN Arkitekter är specialister på att formge exklusiva bostäder, både våningar, villor och fritidshus. Under årens lopp har UN Arkitekter ritat, projekterat och byggt otaliga bostäder, både utomlands och i Sverige. Trender utanför Sveriges gränser återspeglar alltmer den svenska marknaden och vi får alltfler förfråg- ningar att rita spektakulära påkostade bostäder. Vi hjälper våra kunder att med vackra exteriörer och skräddarsydda planlösningar, just enligt deras önskemål och behov.

UN Design

Under UN Design hjälper vi våra kunder med allt inom inredningsdesign så som skräddarsydd möblering, vackra eldstäder och platsbyggda förvaringslösningar. Vi har nära samarbete med specialsnickerier och ledande leverantörer inom kök, bad och möblering. Vi skräddarsyr allt i din drömbostad, ute på ditt sommarställe eller på ditt kontor. Våra uppdrags- givare strävar efter det unika och vi är stolta över att kunna leverera det.

UN Student

UN Arkitekter har även utvecklat, samt är delägare i, en av Stockholms mest spännande fastighetssats- ningar, Living on Water, Sweden. Bolagets affärsidé är unik med fokus på yteffektiva flytande student- bostäder på attraktiva adresser i innerstaden.

För mer information, vänligen kontakta oss på UN Arkitekter eller besök www.livingonwater.se.

Eldstad

I huvudet på en Arkitekt

Besök vår blogg: UN-Aktuellt